Menu główne
Loading feeds...

Znak towarowy - zgłaszanie naruszenia lub złamania praw na Facebooku

Naruszenie znaku towarowego na Facebooku może występować w różnej formie.
Twój znak firmowy np.:

  • może być elementem zdjęcia lub filmu, umieszczonego na czyimś profilu;
  • może zawierać się w jakiejś aplikacji bądź grze;
  • może powstać fanpage z nazwą twojej firmy.

Czytaj więcej>>>

Wezwanie na rozprawę w charakterze świadka. Czy musimy stawić się w sądzie?

Jeśli dostaniemy wezwanie na rozprawę w charakterze świadka to nie ma wyboru – musimy stawić się w sądzie!

Jeśli wyznaczony przez Sąd termin nam nie odpowiada (np. ze względu na obowiązki zawodowe) to koniecznie w formie pisemnej usprawiedliwiamy swoją nieobecność.

Jeśli świadek został prawidłowo powiadomiony o terminie rozprawy i nie usprawiedliwił swej nieobecności to sąd może nałożyć na niego grzywnę. Może także nakazać doprowadzenie świadka na rozprawę przez Policję.

więcej>>>

Mobbing w pracy a zadośćuczynienie.

Jeżeli mobber naruszał dobra osobiste pracownika, to może zostać pozwany dodatkowo o zadośćuczynienie związane z ich naruszaniem.

Jest to zupełnie inne roszczenie, oparte na art. 448 k.c.

więcej>>>

Ochrona małoletniego spadkobiercy przed długami.

Jak ochronić dziecko przed długami spadkowymi?

Prawo spadkowe ustanawia ochronę małoletniego spadkobiercy – małoletni przyjmuje spadek z mocy ustawy z dobrodziejstwem inwentarza.

Dziecko (rodzic w imieniu dziecka) może też spadek odrzucić. Ale przepisy wymagają w takiej sytuacji od rodziców owego małoletniego spadkobiercy powzięcia pewnych czynności formalnych.

Czytaj więcej>>>

Mobbing w pracy. Co z tym robić?

Pozwanym za mobbing jest zawsze pracodawca, a nie osoba, która dopuszczała się przedmiotowych działań!

Musimy być przekonani, że stosowane wobec nas działania przełożonego lub współpracownika noszą znamiona mobbingu.
Co oznacza, że z tego tytułu doznaliśmy rozstroju zdrowia, (np. depresja). Na drodze postępowania sądowego musimy udowodnić nasze twierdzenia.

Powinniśmy zebrać dowody, które możemy przedstawić podczas postępowania sądowego:
- nagrania np. rozmowa z mobberem, podczas której zachowuje się on w nieodpowiedni sposób, zeznania świadków, którzy mogą potwierdzić, że dana osoba obrażała powoda, wyśmiewała się z niego, poniżała go itp.

Mobbing przez współpracownika powinniśmy zgłosić swojemu szefowi:
- można ustnie,
- najlepiej przedłożyć pismo, w którym opisana zostałaby cała sytuacja.

więcej>>>

FacebookG+