Menu główne
Loading feeds...

Program MDM

Program MDM wejdzie w życie w styczniu 2014 i będzie trwać aż do 2018 roku. Zasady działania programu reguluje Ustawa o pomocy Państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi. Warto się z nią zapoznać a także poznać ciążące na beneficjentach obowiązki, których jest trochę.

więcej>>>

Już tylko przez dwa tygodnie banki mogą udzielać kredytów na 100 proc. wartości nieruchomości. Od stycznia mają obowiązek dostosowania się do zaleceń Komisji Nadzoru Finansowego (KNF), zgodnie z którymi kupujący dom lub mieszkanie na kredyt, będą musieli dysponować co najmniej 5-proc. wkładem własnym, tj. kilkunastoma tysiącami złotych.

strona o programie http://mieszkaniedlamlodych.pl/

 

Spotkanie wigilijne 20 grudnia 2013 r.

Jadwiga Brzóska i pracownicy Biura Rachunkowego Jadwiga Brzóska zapraszają na spotkanie wigilijne dla Klientów i Partnerów, które odbędzie się w najbliższy piątek 20 grudnia 2013 r. o godzinie 16.00 w lokalu numer 4 przy ulicy Wyzwolenia 21 w Olsztynie.

 

„Świat jest pełen ludzi, od których możemy się czegoś nauczyć. Miejcie oczy i uszy otwarte.”

Źródła finansowania mikroprzedsiębiorstw na terenie powiatu olsztyńskiego Część 4

Definicja mikroprzedsiębiorstwa.

Spotykane w literaturze, jak również w potocznym znaczeniu pojęcie "mikroprzedsiębiorstwa" jest definiowane jako prowadzenie działalności gospodarczej w niewielkim rozmiarze. Wymiennie stosuje się określenia "mały przedsiębiorca".

Literatura, jak również praktyka gospodarcza, rozróżniają dwa podejścia do aspektu definicji mikroprzedsiębiorstw. W podejściu jakościowym charakteryzuje się ono tym, że jest tworzone najczęściej przez jedną osobę, która robi to samodzielnie i na własne ryzyko. Dla niej i dla jej rodziny jest to najczęściej jedyne źródło utrzymania. Są w niej zatrudniani bardzo często członkowie rodzin. Zarządzanie w takim przedsiębiorstwie jest o tyle ułatwione, że istnieją w nim płaskie struktury zarządzania, a odpowiedzialność za podejmowane decyzje leży w rękach właściciela. Dzięki temu mogą się one w szybki sposób dostosowywać się do zmieniającego się otoczenia. Przyczynia się to do wzrostu efektywności funkcjonowania i elastyczności (SKOWRONEK-MIELCZAREK 2005).

Jadwiga Brzóska

 

Pomoc finansowa dla MŚP - konkurs PARP 2014

PARP ogłosza II nabór wniosków w konkursie o udzielenie wsparcia na wdrożenie CSR. Dokumentacja konkursowa dostępna na stronie PARP. Nabór wniosków będzie trwał od 8 stycznia do 10 lutego 2014 r. Wsparcie udzielane jest w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy. Wsparcie na wdrożenie CSR stanowi pomoc de minimis. Maksymalna kwota wsparcia na wdrożenie CSR dla MŚP to 100 000 PLN, przy czym wsparcie stanowić może do 70 proc. całkowitych wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem.

Celem konkursu jest udzielenie pomocy finansowej w formie bezzwrotnego wsparcia finansowego na realizację projektów polegających na wdrożeniu rozwiązań z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu. Przez społeczną odpowiedzialność biznesu rozumie się podejmowanie przez przedsiębiorcę rozwiązań, bezpośrednio związanych z prowadzoną przez niego działalnością, uwzględniających aspekty społeczne i środowiskowe.

czytaj>>>

Formy działalności gospodarczej - Działalność gospodarcza

Działalność gospodarcza (DG)
Forma prowadzenia działalności określana często skrótem DG. Obecnie jest najpopularniejszym sposobem prowadzenia przez osoby fizyczne (prywatne) działalności na własny rachunek. Jeśli ktoś wspomina, że ma własną firmę, że prowadzi czy zakłada firmę, możemy przypuszczać że chodzi właśnie o działalność gospodarczą jako osoba fizyczna.

Co to za forma działalności zarobkowej? Osoba prowadząca działalność gospodarczą jako firma nie jest już "zwykłą" osobą fizyczną (jak np. pracownik). Nie jest osobą prawną (jak np. spółka) również. Jest to idealna forma działalności dla osób rozpoczynających swoją przygodę z działalnością na własny rachunek. Najtańsza w uruchomieniu gdyż koszty początkowe są bowiem bardzo niskie: nie ma wymogu minimalnego kapitału, wpis do ewidencji jest bezpłatny.

Ten model działalności pomimo zalet, ma także wady. Najpoważniejsza to pełna majątkowa osobista odpowiedzialność właściciela firmy za wszelkie skutki jej działalności. Co oznacza, że np. za długi (w tym również podatkowe) przedsiębiorca prowadzący DG odpowiada także majątkiem osobistym (obecnym jak i przyszłym). Nie ma podziału na majątek "prywatny" i "firmowy".

Zalety

 • bardzo duża łatwość uruchomienia działalności
 • bardzo niskie koszty początkowe: brak minimalnych wymagań kapitałowych
 • pełna samodzielność decyzyjna właściciela
 • łatwość zawieszenia lub zakończenia działalności
 • łatwe (uproszczone) prowadzenie księgowości

Wady

 • pełna odpowiedzialność majątkowa właściciela, także majątkiem osobistym, za zobowiązania publiczne (podatki, ubezpieczenia społeczne) czy cywilnoprawne (wobec kontrahentów, banków)
 • pełna odpowiedzialność właściciela za zarządzanie firmą
 • konieczność regulowania pewnych zobowiązań bez względu na przychody (ZUS)
 • niska efektywność przy większej skali działalności
 • nie zawsze korzystne rozwiązania podatkowe
 • trudność prowadzenia niektórych typów działalności

FacebookG+