Menu główne
Loading feeds...

Sprzedaż samochodu a stanie się VAT-owcem

Osoby nie będące podatnikami podatku VAT będą mogły już spokojnie sprzedawać samochody osobowe, które były u nich środkami trwałymi od 2014 r. Ta sprzedaż, nie będzie już powodowała od razu konieczności stania się VATowcem.
http://www.igzm.pl/pl/aktualnosc/99,czy-sprzedaz-firmowego-samochodu-w-2014-roku-bedzie-zwolniona-z-vat.html

Samochody z "kratką"

Możemy się spodziewać zmian dotyczących samochodów z "kratką" w 2014r. Będziemy odliczać pełny VAT w przypadku samochodów ciężarowych. Dotyczy to samochodów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony oraz ładowności:
•         425 kg dla pojazdów z 1 miejscem,
•         493 kg dla pojazdów z 2 miejscami,
•         500 kg dla pojazdów z trzema lub więcej miejscami.
O dopuszczalnej ładowności oraz liczbie miejsc mówi dokument wydawany zgodnie z przepisami o ruchu drogowym. Samochód bez takiego dokumentu będzie uznawany za osobowy. Zmiany od 1 stycznia 2014 r. wprowadza Ustawa o VAT art. 86a.

więcej http://businessasunusual.blox.pl/2013/09/Samochody-faktury-i-podatki-najwazniejsze-zmiany.html

przepisy
http://www.przepisy.gofin.pl/przepisyno,670,49607,0,0,20140101,3,0.html
http://www.abc.com.pl/du-akt/-/akt/dz-u-04-103-1085

Obudzić się w nieznanej rzeczywistości. Rewolucyjne zmiany w VAT od 1 stycznia 2014 roku istotne dla każdego przedsiębiorcy. Część 5

Obniżenie podstawy opodatkowania bez uzyskania potwierdzenia odbioru faktury korygującej.

Zmiany w VAT to konieczność uzyskania od nabywcy potwierdzenia odbioru faktury korygującej, aby móc obniżyć podstawę opodatkowania. Chodzi tu o faktury, które zmniejszają kwotę sprzedaży – ze względu na zmiany w cenie lub ilości towaru bądź w stawkach i kwotach podatku. Obecnie należy otrzymać potwierdzenie odbioru. Może być to podpis na fakturze korygującej, ale i potwierdzenie e-mailowe. Jest ono o tyle ważne, że jeśli sprzedawca uzyska je po terminie, to zmiany wynikłe z korekty uwzględnia w tym okresie, który przypada na jego otrzymanie. Co gdy uzyskanie potwierdzenia jest niemożliwe? Od 1 stycznia jeśli z dokumentów wynika, że nabywca towaru/usługobiorca zdaje sobie sprawę, że transakcja została przeprowadzona zgodnie z warunkami określonymi na fakturze, mamy możliwość obniżenia podstawy opodatkowania (w deklaracji za kolejny okres rozliczeniowy) i nie trzeba dysponować potwierdzeniem odbioru faktury.

Konta księgowe

Konto to specyficzny dla metod rachunkowości sposób grupowania zapisów księgowych dotyczących poszczególnych rodzajów zapasów dóbr materialnych, akumulacji finansowej (funduszów), kosztów, strat, dochodów i zysków oraz należności i zobowiązań .

 

Najpowszechniejszym nazewnictwem jest oznaczanie stron konta jako:

 

  • Lewa strona: „Debet”, skrót Dt (po angielsku: Debit, skrót Dr),
  • Prawa strona: „Credit”, skrót Ct (po angielsku: Credit, skrót Cr).

 

Można również spotkać się z nazewnictwem odpowiednio „Winien” (Wn) oraz „Ma” (Ma).

 

Ewidentny brak konsekwencji w nazewnictwie wynika z tego, iż nazwy te pochodzą z tradycji, która rozwijała się przez wiele wieków. Nie należy też doszukiwać się w nich informacji o tym, po której stronie dokonuje się zwiększenia a po której zmniejszenia wartości danego składnika, gdyż dzieje się to różnie zależnie od rodzaju i funkcji konta. więcej>>>

 

Gwarantujemy rzetelne prowadzenie konta przedsiębiorcy.

Skuteczna księgowa

Każdy przedsiębiorca chciałby się skupić na swojej działalności. Zależy mu na jej monitorowaniu i jak efektywniejszym rozwoju. Dlatego też, każda osoba prowadząca działalność gospodarczą lub planująca jej otworzenie, potrzebuje zaufanej i profesjonalnej obsługi księgowej. Samodzielna księgowa załatwi sprawy w urzędzie, wypełni różne rodzaje wniosków i zaświadczeń m.in. wyśle deklaracje do ZUS-u. Po prostu wykona wszystkie niezbędne obowiązki księgowe, które czekają na każdego przedsiębiorcę.

Dzięki nam możesz przestać się martwić o wszelkie obowiązki podatkowe, księgowe, kadrowo-płacowe. Możesz zająć się rozwojem swojej firmy i wykorzystać lepiej swój czas. Zajmiemy się za Ciebie wszystkimi formalnościami, sporządzimy wymagane deklaracje podatkowe, przeprowadzimy rozliczenia roczne PIT, VAT, CIT i wiele innych. Będziemy Ciebie reprezentować przed Urzędami Skarbowymi!

FacebookG+