Menu główne
Loading feeds...

Networking

Klienci mojego  biura rachunkowego tworzą swego rodzaju społeczność, w której pragnę aby jak najczęściej dochodziło do wzajemnej współpracy biznesowej.  Dbam o miłą i profesjonalną atmosferę w pracy. Staram się  budować długotrwałe relacje z klientami, co owocuje stale przybywającymi kontrahentami.  Wierzę, że relacje i styl prowadzenia biznesu opartego na  udanych relacjach z ludźmi może zaowocować zyskiem.  Ludzka twarz księgowej? Oceńcie sami.

Wierzę, że relacje i styl prowadzenia biznesu opartego na budowaniu długotrwałych, udanych relacji z ludźmi może zaowocować zyskiem.  Dlatego  staram się tworzyć przyjazne środowisko do wzajemnej współpracy i zachęcam  do niej Klientów naszego biura rachunkowego. Trudno to nazwać popularnym ostatnio „coworkingiem”. Dążę do tego aby moje biuro rachunkowe stanowiło wspólną przestrzeń dla wymiany pomysłów ludzi różnych branż i profesji, choć każdy z nich pracuje na własny rachunek. Być może powinnam to nazwać „networkingiem”. 

Chcę dawać okazję moim Klientom do rozwoju poprzez powiększanie ich sieci kontaktów. Uważam, że jest to niezbędne narzędzie do osiągnięcia sukcesu w obecnych realiach biznesowych.

 

Obudzić się w nieznanej rzeczywistości. Rewolucyjne zmiany w VAT od 1 stycznia 2014 roku istotne dla każdego przedsiębiorcy. Część 4

Wycofanie samochodu z firmy do końca 2013 roku.

Sprzedaż (dostawa) towarów używanych w działalności zwolniona jest z konieczności zapłacenia podatku VAT, jeśli przy ich zakupie nie mieliśmy prawa do odliczenia VAT. Za towary używane uznajemy rzeczy należące do firmy, których okres używania przez nas wyniósł ponad pół roku (licząc od momentu kiedy zaczęliśmy korzystać z nich w działalności). Od 1 stycznia 2014 r. zwolniona z opodatkowania VAT będzie jedynie sprzedaż towarów wykorzystywanych wyłącznie na cele działalności zwolnionej z podatku od towarów i usług. Z zastrzeżeniem, że przy ich nabyciu, imporcie lub wytworzeniu przedsiębiorca nie miał prawa do odliczenia VAT. Nie będzie więc istotne, jak długo używaliśmy towaru.

więcej>>>

VAT w transakcjach międzynarodowych

Sprzedaż i kupno towarów oraz usług wiąże się z konkretnymi zasadami. Są one inne dla krajów znajdujących się w UE i dla krajów spoza UE. więcej >>>

Elektroniczny przewodnik po finansowaniu projektów w sąsiedztwie UE

Przewodnik po instrumentach współpracy wielokrajowej w sąsiedztwie UE przewodnik po finansowaniu projektów w Algierii, Armenii, Azerbejdżanie, na Białorusi, w Egipcie, Gruzji, Izraelu, Jordanii, Libanie, Libii, Maroku, Republice Mołdowy, Okupowanych Terytoriach Palestyńskich, Federacji Rosyjskiej, Syrii, Tunezji i na Ukrainie. Dokument pdf w jezyku angielskim.

Obudzić się w nieznanej rzeczywistości. Rewolucyjne zmiany w VAT od 1 stycznia 2014 roku istotne dla każdego przedsiębiorcy. Część 3

Odliczenie VAT według daty sprzedaży.

Do końca 2013 roku momentem powstania prawa do odliczenia VAT jest dzień, w którym otrzymujemy fakturę. Niedługo będzie nim już powstanie obowiązku podatkowego u sprzedawcy (w chwili wydania towaru bądź wykonania usługi)od dnia otrzymania faktury. Odliczając VAT z faktury trzeba będzie się upewnić, że u sprzedawcy powstał obowiązek podatkowy z tytułu sprzedaży. Jeśli otrzymamy fakturę wystawioną przed wykonaniem usługi, to VAT-u nie odliczymy. Od stycznia 2014 roku szczególnie dotyczy to przedsiębiorców, którzy mają do czynienia z wewnątrzwspólnotowym nabyciem towarów -korekta odliczonego podatku, jeśli nie otrzymamy faktury w ciągu trzech miesięcy od upływu miesiąca, w którym powstał obowiązek podatkowy z tytułu WNT.

 

FacebookG+