Menu główne
Loading feeds...

Obudzić się w nieznanej rzeczywistości. Rewolucyjne zmiany w VAT od 1 stycznia 2014 roku istotne dla każdego przedsiębiorcy. Część 2

Fakturowanie do 15 dnia kolejnego miesiąca a Nie w terminie 7 dni od daty wydania towaru lub wykonania usługi.

W praktyce oznacza to, że usługa wykonana do 29 września nakłada obowiązek podatkowy od tego dnia a fakturę można wystawić do 15 października. Będzie istniała dodatkowa możliwość wystawienia takiego dokumentu na 30 dni przed datą wydania towaru lub wykonania usługi. W praktyce faktura będzie mogła stanowić wezwanie do zapłaty za usługę, która nie została jeszcze wykonana. Dotychczas było to możliwe za pomocą faktury proforma.

 więcej>>>

 

 

Obudzić się w nieznanej rzeczywistości. Rewolucyjne zmiany w VAT od 1 stycznia 2014 roku istotne dla każdego przedsiębiorcy. Część 1

Rozliczenie VAT według daty sprzedaży z faktury a Nie daty wystawienia.

Mamy branże dla których obowiązek rozliczenia VAT będzie uzależniony od momentu wystawienia faktury m.in: usługi budowlane i budowlano-montażowe, czynności polegające na drukowaniu książek oraz ich dostawie, usługi telekomunikacyjne, najem, dzierżawa, leasing. Świadczący usługi budowlane i budowlano-montażowe będą mieli 30 dni na wystawienie faktur licząc od dnia wykonania usługi. Jeżeli tego nie zrobią w terminie lub wystawią z opóźnieniem to obowiązek podatkowy powstanie z chwilą upływu terminu na wystawienie dokumentu. Nowelizacja przepisów może spowodować, że większa liczba przedsiębiorców niż zazwyczaj będzie zmuszona zapłacić podatek z własnej kieszeni zanim jeszcze otrzyma pieniądze od kontrahenta.

więcej >>>

FacebookG+