Menu główne
Loading feeds...

Obudzić się w nieznanej rzeczywistości. Rewolucyjne zmiany w VAT od 1 stycznia 2014 roku istotne dla każdego przedsiębiorcy. Część 3

Odliczenie VAT według daty sprzedaży.

Do końca 2013 roku momentem powstania prawa do odliczenia VAT jest dzień, w którym otrzymujemy fakturę. Niedługo będzie nim już powstanie obowiązku podatkowego u sprzedawcy (w chwili wydania towaru bądź wykonania usługi)od dnia otrzymania faktury. Odliczając VAT z faktury trzeba będzie się upewnić, że u sprzedawcy powstał obowiązek podatkowy z tytułu sprzedaży. Jeśli otrzymamy fakturę wystawioną przed wykonaniem usługi, to VAT-u nie odliczymy. Od stycznia 2014 roku szczególnie dotyczy to przedsiębiorców, którzy mają do czynienia z wewnątrzwspólnotowym nabyciem towarów -korekta odliczonego podatku, jeśli nie otrzymamy faktury w ciągu trzech miesięcy od upływu miesiąca, w którym powstał obowiązek podatkowy z tytułu WNT.

 

FacebookG+