Menu główne
Loading feeds...

Obudzić się w nieznanej rzeczywistości. Rewolucyjne zmiany w VAT od 1 stycznia 2014 roku istotne dla każdego przedsiębiorcy. Część 5

Obniżenie podstawy opodatkowania bez uzyskania potwierdzenia odbioru faktury korygującej.

Zmiany w VAT to konieczność uzyskania od nabywcy potwierdzenia odbioru faktury korygującej, aby móc obniżyć podstawę opodatkowania. Chodzi tu o faktury, które zmniejszają kwotę sprzedaży – ze względu na zmiany w cenie lub ilości towaru bądź w stawkach i kwotach podatku. Obecnie należy otrzymać potwierdzenie odbioru. Może być to podpis na fakturze korygującej, ale i potwierdzenie e-mailowe. Jest ono o tyle ważne, że jeśli sprzedawca uzyska je po terminie, to zmiany wynikłe z korekty uwzględnia w tym okresie, który przypada na jego otrzymanie. Co gdy uzyskanie potwierdzenia jest niemożliwe? Od 1 stycznia jeśli z dokumentów wynika, że nabywca towaru/usługobiorca zdaje sobie sprawę, że transakcja została przeprowadzona zgodnie z warunkami określonymi na fakturze, mamy możliwość obniżenia podstawy opodatkowania (w deklaracji za kolejny okres rozliczeniowy) i nie trzeba dysponować potwierdzeniem odbioru faktury.

FacebookG+