Menu główne
Loading feeds...

Konta księgowe

Konto to specyficzny dla metod rachunkowości sposób grupowania zapisów księgowych dotyczących poszczególnych rodzajów zapasów dóbr materialnych, akumulacji finansowej (funduszów), kosztów, strat, dochodów i zysków oraz należności i zobowiązań .

 

Najpowszechniejszym nazewnictwem jest oznaczanie stron konta jako:

 

  • Lewa strona: „Debet”, skrót Dt (po angielsku: Debit, skrót Dr),
  • Prawa strona: „Credit”, skrót Ct (po angielsku: Credit, skrót Cr).

 

Można również spotkać się z nazewnictwem odpowiednio „Winien” (Wn) oraz „Ma” (Ma).

 

Ewidentny brak konsekwencji w nazewnictwie wynika z tego, iż nazwy te pochodzą z tradycji, która rozwijała się przez wiele wieków. Nie należy też doszukiwać się w nich informacji o tym, po której stronie dokonuje się zwiększenia a po której zmniejszenia wartości danego składnika, gdyż dzieje się to różnie zależnie od rodzaju i funkcji konta. więcej>>>

 

Gwarantujemy rzetelne prowadzenie konta przedsiębiorcy.

FacebookG+