Menu główne
Loading feeds...

Bilans przedsiębiorstwa

Bilans przedsiębiorstwa to jedno z podstawowych pojęć w rachunkowości i sprawozdawczości finansowej podmiotów gospodarczych. Bilans jest zestawieniem przedstawiającym sytuację finansową przedsiębiorstwa na dany dzień. Jest on wykorzystywany głównie przez podmioty zewnętrzne, takie jak banki, inwestorzy i kontrahenci, do oceny kondycji finansowej przedsiębiorstwa. Jednym z wymogów, mających na celu ułatwienie oceny pozycji przedsiębiorstwa oraz procesów w nim zachodzących, jest obowiązek przedstawiania bilansu za minimum dwa ostatnie okresy sprawozdawcze, sporządzonego według tych samych zasad.

więcej >>>

Zapewniamy przygotowanie stanu i struktury środków (składników majątkowych) przedsiębiorstwa (aktywa) oraz źródeł finansowania majątku przedsiębiorstwa (pasywa) na dany dzień w roku.

FacebookG+