Menu główne
Loading feeds...

Źródła finansowania mikroprzedsiębiorstw na terenie powiatu olsztyńskiego Część I

Małe i średniej wielkości przedsiębiorstwa w Polsce i w innych państwach
europejskich zasługują na miano siły napędowej gospodarki chociażby ze względu na ich
wkład w tworzenie PKB.
Najczęściej mają one regionalny zasięg działania, ale przez to mocno wspierają
lokalny rynek pracy. Jako małe podmioty nie mają pojedyńczo dużego wpływu na
otoczenie w którym funkcjonują, ale ich duża liczba nadaje sektorowi MŚP duże znaczenie
w kształtowaniu gospodarki. Sektor MŚP w Polsce to najczęściej firmy działające w
branżach handlu hurtowego, detalicznego, usług i produkcji przemysłowej.
Dynamiczny rozwój tego sektora przedsiębiorstw nastąpił po roku 1989. Okres tego
silnego tworzenia się mikroprzedsiębiorstw trwał do roku 1994. Po nim nastąpił okres
samoregulacji rynkowej i trwa on w zasadzie do dzisiaj (ŻOŁNIERSKI 2009).

Jadwiga Brzóska

FacebookG+