Menu główne
Loading feeds...

Źródła finansowania mikroprzedsiębiorstw na terenie powiatu olsztyńskiego Część 2

Specyfika mikroprzedsiębiorstw przekłada się na indywidualne podejście do tej grupy firm przez instytucje finansujące. Nie jest tajemnicą, że napotykają one na szereg przeszkód w procesie pozyskiwania obcego kapitału. Głównymi barierami w pozyskiwaniu tych kapitałów jest brak zabezpieczeń, niewystarczający poziom dochodów, nieuregulowane zobowiązania publiczno-prawne lub krótki okres prowadzonej działalności gospodarczej. Mikroprzedsiębiorstwa korzystają również z innych instrumentów finansowych i spożytkowują je w odmienny sposób niż duże przedsiębiorstwa. Część z nich pozyskuje środki w ramach dotacji na rozpoczęcie działalności, bądź korzysta z pożyczek i gwarancji z funduszy pożyczkowych lub poręczeniowych.

Jadwiga Brzóska

FacebookG+