Menu główne
Loading feeds...

Źródła finansowania mikroprzedsiębiorstw na terenie powiatu olsztyńskiego Część 3

Od roku 2008 zauważalne jest spowolnienie gospodarki, spowodowane przez globalny kryzys światowy. Z tego powodu zauważalny jest spadek liczby udzielanych kredytów dla sektora małych przedsiębiorstw. Częstym powodem negatywnych decyzji banków są zbyt niskie obroty z działalności gospodarczej, niski dochód, zaległości podatkowe i w składkach ubezpieczeniowych, brak zabezpieczeń, lub po prostu za krótki okres prowadzonej działalności. Wśród przedsiębiorców zauważa się też spadek zainteresowania nowymi inwestycjami. Spowodowane to jest niepewną sytuacją w czasach kryzysu.Wszystko to przekłada się na coraz trudniejsze warunki gospodarcze i finansowe, w których przychodzi działać firmom z sektora małych firm.

Podstawową rzeczą w budowaniu przewagi konkurencyjności i rozwoju jest innowacyjność. Jest ona szeregiem działań o charakterze naukowym, badawczym, technicznym, organizacyjnym, finansowym i handlowym. Jej celem jest opracowanie i wdrożenie nowych, bądź w pewnym stopniu ulepszonych produktów lub procesów. Do takich działań niewątpliwie są potrzebne kapitały. W przypadku mikroprzedsiębiorstw dostęp do kapitałów obcych jest mocno ograniczony. Natomiast finansowanie rozwoju z kapitałów własnych też ma swoje ograniczenia z powodu niskiej ich akumulacji w małych firmach.

Jadwiga Brzóska

FacebookG+