Menu główne
Loading feeds...

Źródła finansowania mikroprzedsiębiorstw na terenie powiatu olsztyńskiego Część 4

Definicja mikroprzedsiębiorstwa.

Spotykane w literaturze, jak również w potocznym znaczeniu pojęcie "mikroprzedsiębiorstwa" jest definiowane jako prowadzenie działalności gospodarczej w niewielkim rozmiarze. Wymiennie stosuje się określenia "mały przedsiębiorca".

Literatura, jak również praktyka gospodarcza, rozróżniają dwa podejścia do aspektu definicji mikroprzedsiębiorstw. W podejściu jakościowym charakteryzuje się ono tym, że jest tworzone najczęściej przez jedną osobę, która robi to samodzielnie i na własne ryzyko. Dla niej i dla jej rodziny jest to najczęściej jedyne źródło utrzymania. Są w niej zatrudniani bardzo często członkowie rodzin. Zarządzanie w takim przedsiębiorstwie jest o tyle ułatwione, że istnieją w nim płaskie struktury zarządzania, a odpowiedzialność za podejmowane decyzje leży w rękach właściciela. Dzięki temu mogą się one w szybki sposób dostosowywać się do zmieniającego się otoczenia. Przyczynia się to do wzrostu efektywności funkcjonowania i elastyczności (SKOWRONEK-MIELCZAREK 2005).

Jadwiga Brzóska

 

FacebookG+