Menu główne
Loading feeds...

Formy działalności gospodarczej - Spółka cywilna (s.c.)

Spółka cywilna (s.c.)
Nie jest to spółka prawa handlowego, a jej zasady działania określa Kodeks cywilny. Spółka cywilna, a raczej jej wspólnicy mają "dążyć do osiągnięcia wspólnego celu gospodarczego przez działanie w sposób oznaczony, w szczególności przez wniesienie wkładów". Prawo sugeruje także, by umowa spółki miała charakter pisemny, choć tego nie nakazuje!

W przeciwieństwie do spółki jawnej czy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, ten rodzaj spółki nie ma osobowości prawnej. Z czego wynika, że spółka cywilna nie ma własnego mienia, a jedynie wspólny majątek, będący współwłasnością udziałowców. Za zobowiązania wspólnicy odpowiadają solidarnie - zarówno majątkiem wspólnym (wniesionym do spółki) jak i indywidualnym (analogicznie jak w przypadku działalności gospodarczej prowadzonej przez osoby fizyczne). Wspólnicy za zobowiązania spółki odpowiadają majątkiem obecnym i przyszłym – dlatego ważny jest dobór do spółki osób zaufanych! Forma działalności jest wskazana dla osób odważnych – można bowiem zapłacić za błędy popełnione przez wspólników.

Prawo nakazuje także wspólnikom angażowanie się w sprawy spółki („Każdy wspólnik jest uprawniony i zobowiązany do prowadzenia spraw spółki”). Taki zapis niejako zmusza bardziej leniwych wspólników do większego zaangażowania się do pracy na rzecz wspólnego przedsięwzięcia.

Każdy wspólnik ma prawo do równego udziału w zyskach jak i w stratach. W umowie spółki można jednak określić inne zasady udziału wspólników w zyskach i stratach. Można nawet zwolnić niektórych wspólników od udziału w stratach, ale nie można pozbawić wspólnika udziału w zyskach.

Zalety

  • duża łatwość uruchomienia działalności
  • niskie koszty początkowe
  • zaangażowanie wszystkich udziałowców
  • łączenie zasobów i potencjału kilku osób fizycznych
  • łatwe (uproszczone) prowadzenie księgowości

Wady

  • pełna i solidarna odpowiedzialność majątkowa udziałowców, również majątkiem osobistym - bieżącym i przyszłym
  • ryzyko ponoszenia odpowiedzialności za decyzje innych wspólników
  • niska efektywność przy większej skali działalności
  • przy większej skali działalności niekorzystne rozwiązania podatkowe
  • trudność prowadzenia niektórych typów działalności

FacebookG+