Menu główne
Loading feeds...

Formy działalności gospodarczej - Spółka jawna (sp.j.)

Spółka jawna (sp.j.)
Spółka jawna to jakby rozwinięcie spółki cywilnej, zwiększające nieco możliwości i ograniczające główne wady. Spółka jawna jest spółką osobową (tak jak spółka partnerska czy komandytowa), co znaczy, że opiera swoją działalność na osobistej pracy wspólników w przedsiębiorstwie spółki. W przeciwieństwie do spółek cywilnych (zasady działania określa Kodeks cywilny) normy prawne działalności spółek jawnych określa Kodeks spółek handlowych.
Umowa spółki jawnej musi mieć formę pisemną, i to pod rygorem nieważności. Wskazane aby umowa spółki miała charakter notarialny - wówczas w przypadku sporu między udziałowcami trudniej jest podważać jej zapisy. Nie posiada osobowości prawnej, ale wykazuje zdolność prawną (może na przykład zaciągać zobowiązania). Udziałowcy takiej spółki odpowiadają za jej zobowiązania solidarnie, całym swoim majątkiem. W przeciwieństwie do spółki cywilnej, udziałowcy spółki jawnej są obciążani należnościami dopiero wtedy, gdy nie można tych zobowiązań odzyskać od spółki.

W przeciwieństwie do spółki cywilnej, spółka jawna ma obowiązek występowania pod własną firmą, co daje pewne korzyści - związane między innymi z prawną ochroną firmy.

W spółce jawnej, każdy wspólnik może prowadzić sprawy spółki z zakresu zwykłych czynności spółki. Jeżeli jednak decyzji takiej sprzeciwi się przynajmniej jeden z pozostałych wspólników, wymagana jest uchwała podejmowana jednomyślnie przez wszystkich wspólników mających prawo do prowadzenia spraw spółki. W przypadku spraw przekraczających zakres zwykłych czynności spółki (jak np. zaciągnięcie kredytu, większa inwestycja, rozszerzenie działalności), wymagana jest jednomyślna uchwała wspólników, podejmowana przez wszystkich wspólników, czyli również tych, którzy nie prowadzą spraw spółki.

Spółka jawna musi być już rejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym. W porównaniu ze spółką cywilną wydłuża to procedurę tworzenia spółki oraz zwiększa koszty początkowe.

Przed utworzeniem spółki jawnej, warto się zastanowić, czy nie pójść krok dalej. Czy dla własnej korzyści nie zdecydować się na utworzenie np. spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

 

Zalety

  • łatwość uruchomienia działalności
  • średnie koszty początkowe
  • łatwe (uproszczone) prowadzenie księgowości
  • subsydiarna odpowiedzialność udziałowców: egzekucja z majątku wspólników jedynie w przypadku, gdy egzekucja z majątku spółki jest niemożliwa
  • występowanie pod własną firmą - brak minimum kapitałowego

Wady

  • pełna i solidarna odpowiedzialność majątkowa udziałowców, również majątkiem osobistym - bieżącym i przyszłym
  • niska efektywność przy większej skali działalności
  • przy większej skali działalności niekorzystne rozwiązania podatkowe
  • trudność prowadzenia niektórych typów działalności
  • obowiązek rejestracji w KRS - brak osobowości prawnej

FacebookG+