Menu główne
Loading feeds...

Formy działalności gospodarczej - Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (sp. z o.o.)

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (sp. z o.o.)
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest najczęstszą formą działalności gospodarczej prowadzoną w oparciu o przepisy Kodeksu spółek handlowych. Sp. z o.o. może być utworzona przez jeden lub kilka podmiotów (wspólników). Istota ograniczonej odpowiedzialności takiej spółki (a raczej jej wspólników) polega na tym, że wspólnicy nie odpowiadają za zobowiązania spółki, odpowiada za nie tylko spółka, swoim majątkiem utworzonym z udziałów wspólników. Jest to więc bardzo wygodna forma działalności gospodarczej, bo dość poważnie ograniczająca ryzyko wspólników - za zobowiązania spółki nie odpowiadają pełnie, solidarnie i z majątku osobistego, jak ma miejsce w przypadku wielu innych spółek. W praktyce oznacza to, że wspólnicy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością odpowiadają za zobowiązania spółki jedynie do wysokości swoich własnych udziałów. Jednak o ile odpowiedzialność wspólników jest ograniczona, to odpowiedzialność członków zarządu takiej spółki jest już dość znaczna - z karną włącznie.

Wspólnicy w znacznie niższym zakresie odpowiadają za zobowiązania, przy jednoczesnym dużym wpływie na sposób działalności czy zarządzania firmy. Skutkować to może bardziej chętnym angażowaniem środków w przedsięwzięcia co prawda bardziej ryzykowne, ale potencjalnie bardzo dochodowe.

Ilość wspólników nie jest ograniczona, może to być nawet jedna osoba (jednak wtedy pojawiają się pewne obostrzenia co do formy czynności prawnych z własną spółką). Jednoosobowa spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest w pewnym sensie odpowiednikiem jednoosobowej działalności gospodarczej prowadzonej przez osobę fizyczną, jednak z większymi obowiązkami, ale i przywilejami, przede wszystkim zaś pozwalającą na działalność na większą skalę. Założycielem jednoosobowej spółki z o.o. nie może być tylko inna jednoosobowa spółka z o.o.

Spółkę z o.o. oprócz osób fizycznych, założyć mogą również osoby prawne a także jednostki posiadające zdolność prawną (np. spółka jawna czy komandytowa). W odróżnieniu do spółek osobowych (takich jak sp. jawna, komandytowa czy partnerska) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością posiada już osobowość prawną.

Utworzenie takiej spółki wymaga minimalnego kapitału: minimum 5 tysięcy złotych w postaci gotówki lub aportów (rzeczy: maszyn, nieruchomości, narzędzi lub praw: autorskich, patentów). Minimalna wartość udziału to 50 zł.

Umowa spółki z o.o. musi być zawarta w formie aktu notarialnego, zaś osobowość prawną zyskuje z chwilą wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego.

Zalety

 • poważnie obniżona odpowiedzialność wspólników: praktycznie do wysokości udziałów
 • względnie niski kapitał zakładowy
 • występowanie pod własną firmą
 • wspólnikami mogą być osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki nieposiadające osobowości prawnej, ale mające zdolność prawną (spółki osobowe, jednostki rządowe, samorządowe, stowarzyszenia zwykłe)
 • elastyczne zarządzanie
 • prowadzenie działalności na większą skalę - osobowość prawna

Wady

 • wyższe koszty początkowe: wymagany minimalny kapitał zakładowy
 • obowiązek rejestracji w KRS
 • prowadzenie pełnej księgowości i badanie sprawozdań finansowych
 • umowa spółki w formie notarialnej
 • znaczna odpowiedzialność zarządu spółki

FacebookG+