Meet Gavern - Free Joomla! 3.0 Template

Forma opodatkowania i księgowość - Karta podatkowa

Karta podatkowa dla działalności gospodarczej
Przedsiębiorcy opodatkowani podatkiem dochodowym od osób fizycznych, mogą wybrać wśród dozwolonych form opodatkowania m.in. kartę podatkową. Z punktu widzenia obowiązków podatkowych oraz ewidencyjnych jest to najprostsza forma opodatkowania. Przy jej wyborze podatek trzeba zapłacić także wówczas, gdy nic się nie zarobiło.
Daje zwolnienie od obowiązku prowadzenia ksiąg, składania zeznań podatkowych, a także wpłacania zaliczek na podatek dochodowy. Na żądanie klientów jest jednak obowiązek wydawania rachunków i faktur, które stwierdzają sprzedaż wyrobu, towaru lub wykonanie usługi. Oczywiście kopie tych dokumentów w kolejności numerów należy także przechowywać w okresie pięciu lat podatkowych.

Aby wybrać opodatkowanie kartą, wystarczy złożyć w urzędzie skarbowym stosowny wniosek. Należy tego dokonać w terminie do dnia 20 stycznia danego roku podatkowego. Jeżeli działalność jest zakładana, wniosek składa się w urzędzie skarbowym przed rozpoczęciem działalności lub też dołącza do wniosku o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej składanego na podstawie przepisów o swobodzie działalności gospodarczej (czyli formularza CEIDG-1). Wniosek ma symbol PIT-16.

Co niezwykle ważne przedsiębiorca opodatkowany w latach wcześniejszych kartą podatkową, jeżeli do 20 stycznia danego roku podatkowego nie zgłosi likwidacji działalności gospodarczej lub nie dokona wyboru innej formy opodatkowania, automatycznie zostanie potraktowany przez urząd skarbowy jako prowadzący tę działalność opodatkowaną nadal kartą podatkową.

Z opodatkowania kartą podatkową mogą skorzystać także podatnicy prowadzący firmę w ramach spółki cywilnej. W takim przypadku wniosek o zastosowanie tej formy opodatkowania składa jeden ze wspólników spółki.

więcej>>>

© Biuro Rachunkowe Jadwiga Brzóska - Olsztyn 2013