Menu główne
Loading feeds...

Pomoc finansowa dla MŚP - konkurs PARP 2014

PARP ogłosza II nabór wniosków w konkursie o udzielenie wsparcia na wdrożenie CSR. Dokumentacja konkursowa dostępna na stronie PARP. Nabór wniosków będzie trwał od 8 stycznia do 10 lutego 2014 r. Wsparcie udzielane jest w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy. Wsparcie na wdrożenie CSR stanowi pomoc de minimis. Maksymalna kwota wsparcia na wdrożenie CSR dla MŚP to 100 000 PLN, przy czym wsparcie stanowić może do 70 proc. całkowitych wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem.

Celem konkursu jest udzielenie pomocy finansowej w formie bezzwrotnego wsparcia finansowego na realizację projektów polegających na wdrożeniu rozwiązań z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu. Przez społeczną odpowiedzialność biznesu rozumie się podejmowanie przez przedsiębiorcę rozwiązań, bezpośrednio związanych z prowadzoną przez niego działalnością, uwzględniających aspekty społeczne i środowiskowe.

czytaj>>>

FacebookG+