Menu główne
Loading feeds...

Ważny termin - 20 grudnia 2013

Pamiętaj, że 20 grudnia 2013 to:

  • wpłata miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych i od osób prawnych
  • wpłata pobranych zaliczek na podatek dochodowy od przychodów ze stosunku pracy
  • wpłata pobranych zaliczek na podatek dochodowy lub zryczałtowanego podatku dochodowego przez płatników, o których mowa w art. 41 ustawy o pdof
  • wpłata ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych
  • wpłata na PFRON

FacebookG+