Menu główne
Loading feeds...

Ważne terminy - 7 stycznia 2014

Pamiętaj, że 7 stycznia 2014 to:

  • wpłata podatku dochodowego w formie karty podatkowej
  • wpłata zryczałtowanego podatku dochodowego od należności wypłaconych zagranicznej osobie prawnej z tytułów wymienionych w art. 21 ust. 1 ustawy o pdop
  • wpłata zryczałtowanego podatku dochodowego od dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych (otrzymanych przez podatników CIT), a podatnikom przekazanie informacji CIT-7

FacebookG+