Menu główne
Loading feeds...

Ważne terminy - 20 stycznia 2014

Pamiętaj, że 20 stycznia 2014 to:

  •     wpłata miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych i od osób prawnych
  •     wpłata pobranych zaliczek na podatek dochodowy od przychodów ze stosunku pracy
  •     wpłata pobranych zaliczek na podatek dochodowy lub zryczałtowanego podatku dochodowego przez płatników, o których mowa w art. 41 ustawy o pdof
  •     wpłata ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych
  •     wpłata na PFRON

FacebookG+