Menu główne
Loading feeds...

Firmy jak ogrody

Firmy należy teraz tworzyć jak ogrody. Zakładając, że oferujemy jedynie pewne ramy, a potem, w trakcie, piękno uzyska się poprzez kwitnącą różnorodność. W dzisiejszych firmach nie wymieniamy poczucia bezpieczeństwa za przywiązanie i wolność, ale raczej możliwości realizowania ciekawych projektów za talent.

Firmy tworzone jak budynki nie mają szansy przetrwać – uważa Seth Godin, jeden z największych filozofów marketingu naszych czasów.
Godin jest zdecydowanym zwolennikiem oddawania autonomii pracownikom i odchodzenia od struktur sztywnych i pełnych nadzoru, z których biznes właściwie wyrósł.

W świecie, w którym większość osób podejmować powinna decyzje samodzielnie i działać kreatywnie, by wygrać na rynku, nie wygramy zwiększając poziom kontroli i raportowania. Wygramy tworząc jak najciekawsze miejsce pracy dla coraz lepszych ludzi. - Daniel Pink, autor badający współczesne teorie motywacji.

 

więcej>>>

FacebookG+