Menu główne
Loading feeds...

Równe traktowanie w zatrudnieniu

Ważna informacja dla pracowników, a także kandydatów jak i byłych pracowników, zawierająca obowiązujące normy prawne dotyczące równego traktowania w zatrudnieniu. Pracowniy powinni być równo traktowani w zakresie nawiązywania jak i rozwiązywania stosunku pracy, warunków zatrudniania, awansowania czy dostępu do szkoleń w celu podnoszenia kwalifikacji.

Zasada równego traktowania w zatrudnieniu jest jedną podstawowych zasad prawa pracy. Została wprowadzona 1 stycznia 2004 roku do Kodeksu pracy.

 cały dokment do wykorzystania>>>

 

 

FacebookG+