Menu główne
Loading feeds...

Informacja o warunkach zatrudnienia

Korzystna dla pracodawców i służb kadrowych wykładnia Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej z 22 lutego 2013 r., mówi, że w informacji o warunkach zatrudnienia można od razu wskazać dzień, od którego zmieni się wymiar urlopu pracownika lub okres jego wypowiedzenia. Przy takim sformułowaniu informacji, nie trzeba jej aktualizować w momencie, gdy pracownik osiąga określony staż pracy.

Pracodawca powinien uzyskać pisemne potwierdzenie od pracownika zapoznania się z treścią informacji o warunkach zatrudnienia i przechowywać je w części B akt osobowych.

Inspekcja pracy przedstawia diametralnie inne stanowisko od interpretacji Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, dotyczące aktualizowania informacji o warunkach zatrudnienia. Co nie oznacza, że służby kadrowe muszą stosować się do tej interpretacji.

dokument>>>

przykład dokumentu z wykazaniem urlopu pracowniczego: http://www.gofin.pl/17,1,96,160690,wykazanie-wymiaru-urlopu-wypoczynkowego-w-informacji.html

FacebookG+