Menu główne
Loading feeds...

Oświadczenie o bezrobociu

Oświadczenie pracownika, że jest osobą bezrobotną zgłoszone powinno być do Powiatowego Urzędu Pracy. W przypadku gdy oświadczenie jest podpisane i pracownik jest zarejestrowany jako bezrobotny to znaczy, że pobiera świadczenia z tego tytułu (zasiłek).

Pracodawca może zażądać oświadczenia informującego o nie byciu zarejestrowanym jako bezrobotny, aby uniknąć problemów wynikających z zatrudnienia osoby bezrobotnej, która nie zgłosiła faktu do Powiatowego Urzędu Pracy, w którym jest zarejestrowana o podjęciu pracy.

dokument do pobrania>>>

FacebookG+