Menu główne
Loading feeds...

Podanie o pracę

Podanie o pracę różni się od Listu motywacyjnego przede wszystkim formą oraz zastosowaniem.

Podanie o pracę:

  • jest tworzone i dostarczane do wybranego pracodawcy wyłącznie z własnej inicjatywy,
  • zawiera prośbę o zatrudnienie, dlatego trzeba w nim określić stanowisko na którym nam zależy i podać argumenty uświadamiające pracodawcę, że jesteśmy odpowiednim kandydatem na daną posadę.

List motywacyjny

  • jest pisany tylko w odpowiedzi na zamieszczoną gdzieś ofertę pracy/ogłoszenie o pracę.

Standardowymi załącznikami do Podania o pracę są:

  • życiorys kandydata,
  • uzupełniony kwestionariusz osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
  • w przypadku absolwentów wyższych Uczelni kopia dyplomu ukończenia studiów.

dokument do pobrania>>>

FacebookG+