Menu główne
Loading feeds...

Organizacja pracy a kary porządkowe.

Przestrzeganie organizacji pracy, ustalonej przez pracodawcę to:
- przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa,
- egzekwowanie przepisów przeciwpożarowych,
- trzymanie się określonego sposobu potwierdzania przybycia i obecności w pracy oraz usprawiedliwiania nieobecności w pracy.

Gdy pracownik zachowuje się w sprzeczności do ustalonych zasad, można go ukarać pisemnym upomnieniem lub naganą. Pracodawca może także zastosować wobec pracownika karę pieniężną.

Kara nie może być zastosowana po upływie 2 tygodni od powzięcia wiadomości o naruszeniu obowiązku przez pracownika i po upływie 3 miesięcy od dopuszczenia się tego naruszenia.

więcej>>>

FacebookG+