Menu główne
Loading feeds...

Mobbing w pracy. Co z tym robić?

Pozwanym za mobbing jest zawsze pracodawca, a nie osoba, która dopuszczała się przedmiotowych działań!

Musimy być przekonani, że stosowane wobec nas działania przełożonego lub współpracownika noszą znamiona mobbingu.
Co oznacza, że z tego tytułu doznaliśmy rozstroju zdrowia, (np. depresja). Na drodze postępowania sądowego musimy udowodnić nasze twierdzenia.

Powinniśmy zebrać dowody, które możemy przedstawić podczas postępowania sądowego:
- nagrania np. rozmowa z mobberem, podczas której zachowuje się on w nieodpowiedni sposób, zeznania świadków, którzy mogą potwierdzić, że dana osoba obrażała powoda, wyśmiewała się z niego, poniżała go itp.

Mobbing przez współpracownika powinniśmy zgłosić swojemu szefowi:
- można ustnie,
- najlepiej przedłożyć pismo, w którym opisana zostałaby cała sytuacja.

więcej>>>

FacebookG+