Menu główne

Doradztwo księgowe Jadwiga Brzóska – zapytanie ofertowe

Kontakt z naszym biurem rachunkowym w Olsztynie jest niezwykle łatwy. Wystarczy wypełnić niniejszy formularz, że w imieniu firmy wyrażam zgodę na umieszczenie moich danych osobowych w bazie danych firmy Spectrum oraz na ich przetwarzanie zgodnie z treścią ustawy z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr. 133 poz. 883). Wypełnienie poniższego formularza umożliwia skorzystanie ze świadczonych przez nas usług doradztwa księgowego, podatkowego oraz innych usług naszego biura rachunkowego.

Wypełniając niniejszy formularz w imieniu firmy oświadczam, że wyrażam zgodę na umieszczenie moich danych osobowych w bazie danych firmy Spectrum oraz na ich przetwarzanie zgodnie z treścią ustawy z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr. 133 poz. 883).

 
Generated with MOOJ Proforms Basic Version 1.3
* Pole wymagane

W celu przygotowania wstępnej oferty cenowej naszych usług prosimy o wypełnienie poniższego formularza.

Podstawowe informacje o firmie

Nazwa firmy
Forma prawna
os. fizyczna
sp. cywilna lub jawna
sp. z o.o.
sp. akcyjna
stowarzyszenie
inna

Kontakt z firmą.

Osoba kontaktowa * Wpisz imię i nazwisko
Telefon
Fax
E-mail * Wpisz poprawny adres mailowy
Adres

Dokumentacja księgowa

Forma ewidencji księgowej
ryczałt od przychodów ewidencjonowanych
podatkowa księga przychodów i rozchodów
księgi handlowe
jeszcze nie wiem
Podatnik VAT
tak
nie
jeszcze nie wiem

Ocena rozmiarów działalności

Ilość dokumentów średniomiesięcznie:

sprzedaży w szt.
zakup w w szt.
dla firm nowopowstałych - wartość szacunkowa
Kadry - liczba zatrudnionych
Liczba pracownikow etatowych
Liczba umów zlecenia i o dzieło (średniomiesięcznie)
Miejsce wykonywania usługi
w siedzibie biura
w siedzibie klienta
częściowo w siedzibie biura i w siedzibie klienta

Informacje uzupełniające

Od kiedy chcielibyście Państwo nawiązać współpracę? Prosimy podać miesiąc i rok
Prosimy o kontakt
telefoniczny
e-mail
Proforms
Reload

FacebookG+